εταιρεία

Χτίζουμε αξίες με το νου στο παρόν και το βλέμμα στο μέλλον

Η AK LANE είναι εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, η οποία  ξεκίνησε το 2008. Ιδρυτής και βασικός μέτοχος είναι ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των κατασκευών ιδιωτικών έργων, αλλά και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως Πρόεδρος ή και Διευθύνων Σύμβουλος επί σειρά ετών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και προγενέστερα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ.

Από το 2022, η εταιρεία μπήκε σε ρυθμό ανάπτυξης, ενσωματώνοντας μια ισχυρή ομάδα στελεχών από τις προηγούμενες δραστηριότητες με εμπειρία σε σύνθετα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα.

Αξιοποιώντας τη γνώση της αγοράς και με την υποστήριξη δοκιμασμένων και έμπειρων ειδικών εξωτερικών συμβούλων, η εταιρεία προχωρά ήδη στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου κτιρίου γραφείων στην Οδό Γραβιάς στο Μαρούσι.

Η  AK LANE στοχεύει στην υλοποίηση επαγγελματικών και τουριστικών αναπτύξεων υψηλών απαιτήσεων, που διακρίνονται για τη σύγχρονη αισθητική τους άποψη, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής και τη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

φιλοσοφία

Πυρήνας της φιλοσοφίας μας είναι η προσήλωση στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας. Με το βλέμμα στραμμένο στις αναδυόμενες τάσεις των διεθνών αγορών και τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, η AK LANE θέλει να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της και διευρύνοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές των επενδύσεών τους.

Με διορατικότητα, σύγχρονο, αντισυμβατικό πνεύμα και κινητήριο δύναμη τη βιώσιμη καινοτομία ως αξία ζωής, δημιουργούμε πρωτοποριακά και ευφυή περιβάλλοντα που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη κοινότητας και ανθρώπινης επικοινωνίας.

όραμα

Με έμπνευση τη ζωή και μέτρο τον άνθρωπο

Να δημιουργούμε αξία με βάση τις ανάγκες του σήμερα και τις απαιτήσεις του αύριο.

Να αναπτύσσουμε εμπνευσμένους και βιώσιμους χώρους που εμπλουτίζουν τη ζωή των ανθρώπων, ενώνουν τη λειτουργικότητα με την αισθητική και καλλιεργούν πνεύμα συλλογικότητας και συμμετοχής.

Να δημιουργούμε ακίνητα που δεν είναι μόνο λειτουργικά και αποδοτικά, αλλά πρωτοπόρα, σύγχρονα και ανταγωνιστικά.

Να εφαρμόζουμε οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες αιχμής σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών αγορών.

Να μεριμνούμε ώστε η βασική δομή των κτιρίων να επιτρέπει τη μελλοντική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που διασφαλίζουν τη διαχρονική αξία τους για όλο τον κύκλο ζωής τους.

Να χτίζουμε με τους πελάτες μας σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις, προσφέροντας καινοτόμες επενδυτικές επιλογές και υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες.