ποιοί είμαστε

Χτίζουμε αξίες με το νου
στο παρόν και το βλέμμα στο μέλλον

Η AK LANE είναι εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, η οποία ξεκίνησε το 2008.

Η AK LANE στοχεύει στην υλοποίηση επαγγελματικών και τουριστικών αναπτύξεων , υψηλών απαιτήσεων, που διακρίνονται για τη σύγχρονη αισθητική τους άποψη, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής και τη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

εμβληματικά έργα

sustainable design

Βιώσιμος σχεδιασμός κτιρίων, το μέλλον

Δημιουργούμε φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια τα οποία εναρμονίζονται με τις αρχές της κοινωνικής, οικονομικής και οικολογικής βιωσιμότητας. Στόχος μας είναι η βέλτιστη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πόρων, η ενσωμάτωση ψηφιακών καινοτομιών, και η επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε να δημιουργούνται ισχυρές και μακρόπνοες σχέσεις μεταξύ κτιρίων και χρηστών.